ЈКП Паркинг Сервис Крагујевац

  • +381 34 33 00 11

  • Војислава Калановића бб

  • www.parkingservis.rs.

Плаћање СМС–ом
Садржај СМС–а је регистарска ознака аутомобила, а порука се шаље на бројеве 8340, 8341, 8342, 8343, 8344 или 8345, зависно од зоне и времена паркирања.

Зона О 8340
Зона О – обухвата најужи део града. То је зона са ограниченим временом паркирања – (180 мин).
Уплата СМС – ом за ову зону се врши на број 8340 за први, други или трећи сат паркирања.
Паркирање у временском трајању од 24 сата у овој зони омогућује уплата СМС-ом на број 8346,

Зона 1- – 1h – 8341, 24h – 8343
Зона 1 – обухвата центар града. То је зона без временског ограничења паркирања.
Уплата смс – ом за ову зону врши се на број 8341 (1 сат паркирања) или на број 8343 (24 сата паркирања).

Зона 2 1h – 8342, 24h – 8344
Зона 2 – обухвата шири центар града. То је зона без временског ограничења паркирања.
Уплата СМС – ом за ову зону врши се на број 8342
(1 сат паркирања) или на број 8344 (24 сата паркирања).

Општу дневну карту могуће је купити уплатом СМС-а на број 8345.

Посебна паркиралишта

Паркиралиште „Заставин солитер“
Улаз из улице 27. марта (код солитера Застава)
Број паркинг места: 136
Радно време: Радним данима 07.00 – 21.00h
Суботом 07.00 – 14.00h
Недељом 07.00 – 14.00h
Трајност паркиралишта: Стално

Паркиралиште „Робна кућа Београд“
Трг Светог Ђорђа (код Суда)
Број паркинг места: 109
Радно време: Радним данима 07.00 – 21:00h
Суботом 07.00 – 14:00h
Трајност паркиралишта: Стално

Паркиралиште „Скупштина града“
Саве Ковачевића (код дворане „Шумадија“)
Број паркинг места: 95
Радно време: Радним данима 07.00 – 21.00h
Суботом 07.00 – 14.00h
Трајност паркиралишта: Стално

Паркиралиште у улици Змај Јовиној
Змај Јовина (улаз испод АТД-а)
Број паркинг места: 110
Радно време: Радним данима 07.00 – 21.00h
Суботом 07.00 – 14.00h
Трајност паркиралишта: Стално

Паркиралиште „У улици Кнеза Милоша“
Кнеза Милоша (иза посластичарнице „Срце“)
Број паркинг места: 48
Радно време: Радним данима 07.00 – 21.00h
Суботом 07.00 – 14.00h
Трајност паркиралишта: Привремено

Паркиралиште „Застава“
Трг тополиваца (иза старе Заставине управне зграде)
Број паркинг места: 271
Радно време: Радним данима 07.00 – 21.00h
Суботом 07.00 – 14.00h
Трајност паркиралишта: Привремено

Паркиралиште „Хала Језеро“
Града Сирена (између хале „Језеро“ и „Рода центра“)
Број паркинг места: 84
Радно време: Радним данима 07.00 – 21.00h
Суботом 07.00 – 14.00h
Трајност паркиралишта: Привремено

Паркиралиште „Иза Суда“
Николе Пашића (северна страна зграде Суда)
Број паркинг места: 49+13 (резервисаних места за „Суд“)
Радно време: Радним данима 07.00 – 21.00h
Суботом 07.00 – 14.00h
Трајност паркиралишта: Привремено

Паркиралиште „Лепенички булевар“
Лепенички булевар, улаз код бројева 3, 5, 7
Број паркинг места: 116
Радно време: Радним данима 07.00 – 21.00h
Суботом 07.00 – 14.00h
Трајност паркиралишта: Стално

Паркинг „Шумадија сајам“
Саве Ковачевића бб
Број паркинг места: 89
Радно време: У периоду одржавања сајамских манифестација
Трајност паркиралишта: Повремено