“BIG FASHION Kragujevac”

Улица Булевар Краљице Марије 56
тел: +381 34 619 50 46
радно време: 10-22h

“Рода центар”

Улица Саве Ковачевића 48а
тел: +381 34 50 24 00
радно време: 08-22h

ТПЦ „Раднички“

Улица 27. марта 19
радно време: 08-20h

ТПЦ „City Passage“

Улица Кнегиње Љубице бб
радно време: 08-20h

ТЦ „Шумадија“

Улица Милоја Павловића 9
радно време: 08-20h

ТЦ „Ђурђев сокак“

Улица Милоја Павловића 12
радно време: 08-20h