“Metro Cach & Carry”

Улица Лепенички булевар 1а
тел: +381 34 30 79 19
+381 34 30 79 20
радно време: 00-24h

„Идеа“ супер трговине

Улица Булевар Краљице Марије 56, Плаза центар
тел: +381 34 61 00 215
радно време: 09-22h

Улица Светогорска бб, Аеродром
тел: +381 34 50 16 93
радно време: 08-22h

„Рода мегамаркет“

Улица Саве Ковачевића 48а
тел: +381 34 50 24 00
радно време: 08-22h

„Lidl Srbija“

Улица Саве Ковачевића 50б
тел: +381 0800 300 199
радно време: 08-22h

Улица Краљевачког батаљона 42а
тел: +381 0800 300 199
радно време: 08-22h

„ДИС“ трговина

Улица Јосифа Шнерсона бб
тел: +381 34 33 19 48
радно време: 07-22h

„Темпо – Делта парк“

Улица Саве Ковачевића 27
тел: +381 34 635 27 41
радно време: 00-24h