ЈН 1.2.9/20 Услуге техничког прегледа возила
ЈН 1.2.4/20 Услуга осигурања возила
ЈН 1.2.5/20 Услуга осигурања имовине
ЈН 1.2.10/20 Услуге хотела и ресторана
ЈН 1.2.1/20 Услуга одржавања хигијене
ЈН 1.2.3/20 Услуга сервисирања штампача и рециклажа тонера
Наручилац: Градска турстичка организација „Крагујевац“
ЈН 1.2.2/20 Услуга сервисирања рачунара
ЈН 1.2.6/20 Услуге фиксне телефоније
ЈН 1.1.5/20 Гуме за путничка возила и вршење вулканизерских услуга
– Одлука о додели уговора о испоруци аутомобилских гума – прва партија
– Одлука о додели уговора о вршењу вулканизерских услуга – друга партија
– Обавештење о закљученом уговору – прва партија
– Обавештење о закљученом уговору – друга партија
ЈН 1.1.2/20 Канцеларијски материјал
Наручилац: Градска туристичка организација „Крагујевац“
– Обавештење о закљученом уговору – прва партија
– Обавештење о закљученом уговору – друга партија
ЈН 1.1.3/20 Набавка горива
Наручилац: Градска туристичка организација „Крагујевац“
ЈН 1.1.7/20 Средства за хигијену
Наручилац: Градска туристичка организација „Крагујевац“
– Одлука о додели Уговора
ЈН 1.2.7/19 Услуга осигурања имовине
Наручилац: Градска туристичка организација „Крагујевац“
– Одлука о додели Уговора
ЈН 1.2.6/19 Услуга осигурања возила
Наручилац: Градска туристичка организација „Крагујевац“
– Одлука о додели Уговора
ЈН 1.1.6/19 Набавка канцеларијског намештаја
Наручилац: Градска туристичка организација „Крагујевац“
– Одлука о додели Уговора

10. ЈН 1.2.8/19 Услуга одржавања хигијене
Наручилац: Градска туристичка организација „Крагујевац“
– Одлука о додели Уговора
– Обавештење о закључењу Уговора

9. ЈН 1.2.5/19 Сервисирање штампача и рециклажа тонера
Наручилац: ГТО „Крагујевац“
8. ЈН 1.2.4/19 Услуга сервисирања рачунара
Наручилац: Градска туристичка организација „Крагујевац“

– Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
7. ЈН 1.2.2/19 Услуге фиксне телефоније
Наручилац: Градска туристичка организација „Крагујевац“
Одлука о додели уговора
– Обавештење о закљученом Уговору
6. ЈН број 1.1.5/19 набавка нових тонера
Наручилац: Градска туристичка организација „Крагујевац“
– Одлука о додели уговора
– Обавештење о закљученом уговору
5. ЈН бр 1.1.4/19 гуме за путничка возила и вршење вулканизерских услуга
Наручилац: Градска туристичка организација „Крагујевац“
Одлука о додели уговора I партија – гуме за путничка возила
Одлука о додели уговора II партија – вулканизерске услуге
Обавештење о закљученом уговору – I партија
– Обавештење о закљученом уговору – II партија
4. ЈН број 1.1.7/19 набавка електричне енергије
Наручилац: Градска туристичка организација „Крагујевац“
Одлука о додели уговора
– Обавештење о закљученом уговору
3. Јавна набавка 1.1.2/2019. Набавка добара – Канцеларијски материјал
Наручилац: Градска туристичка организација „Крагујевац“ (централизована набавка)
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом Уговору
2. Јавна набавка ЈН 1.1.1/2019. – набавка добара – Гориво и мазива
Наручилац:
Градска туристичка организација „Крагујевац“ (централизована набавка)

1. Јавна набавка број ЈН 1.1.8/2019. – Отворени поступак набавке добaра са пратећим услугама и радовима
Наручилац: Градска туристичка организација „Крагујевац“- јавна набавка ЈН 1.1.8/19 – „Друга фаза изградње Авантура парка“ у Крагујевцу
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измене и допуне конкурсне документације (у складу са чланом 63. ЗЈН)
Питања и одговори везани за конкурсну документацију
– Одлука о додели уговора
Обавештење о закључењу уговора

14. Наручилац: Градска туристичка организација „Крагујевац“ – Јавна набавка број ЈН 1.2.1/18– услуге мобилне телефоније
(централизована набавка)

13. Наручилац: Градска туристичка организација „Крагујевац“ – јавна набавка услуга – осигурање имовине број ЈНМВ 1.2.7/18 (централизована набавка)

– Одлука о додели уговора

Обавештење о закључењу уговора

12. Наручилац : Градска туристичка организација „Крагујевац“- јавна набавка мале вредности добра – путничко возило, број: ЈНМВ 1.1.4/18

11. Наручилац: Градска туристичка организација „Крагујевац“- јавна набавка ЈН 1.1.8/18- добра / канцеларијски намештај- Прва Партија
(централизована набавка)
– Одлука о додели уговора 1, 2, 3, 4
10. Наручилац: Градска туристичка организација „Крагујевац“- јавна набавка ЈН 1.2.6/18- услуга / осигурање возила
9. Наручилац: Градска туристичка организација „Крагујевац“- јавна набавка ЈН 1.2.3/18- услуга / одржавање хигијене (централизована набавка)
8. Наручилац: Градска туристичка организација „Крагујевац“- јавна набавка ЈН 1.1.1/18- добра / гориво (централизована набавка)

7. Наручилац: Градска туристичка организација“Крагујевац“-Јавна набавка услуга број ЈН 1.2.5/18 -услуга сервисирања штампача и рециклажа тонера (централизована набавка)

Одлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

6. Наручилац: Градска туристичка организација“Крагујевац“-Јавна набавка услуга број ЈН 1.2.4/18 -услуга сервисирања рачунара (централизована набавка)

Одлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

5. Наручилац: Градска туристичка организација „Крагујевац“ – Јавна набавка број ЈН 1.2.2/18– услуге – фиксни телефони (централизована набавка)

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

4. Наручилац: Градска туристичка организација „Крагујевац“- јавна набавка ЈН 1.1.7/18- добра / нови тонери(централизована набавка)

3. Наручилац: Градска туристичка организација „Крагујевац“- јавна набавка ЈН 1.1.6/18- добра / гуме за путничка возила и вршење вулканизерских услуга по партијама (централизована набавка)
2. Наручилац: Градска туристичка организација „Крагујевац“- јавна набавка ЈН 1.1.2/18- добра / набавка канцеларијског материјала – III партија (централизована набавка)
1. Наручилац: Градска туристичка организација „Крагујевац“- јавна набавка ЈН 1.1.3/18- добра / набавка електричне енергије
13. Наручилац: Градска туристичка организација „Крагујевац“ -Јавна набавка бр.1.2.1/17 услуга мобилне телефоније
(централизована набавка)

12. Наручилац: Градска туристичка организација“Крагујевац“ – Јавна набавка услуга број 1.2.7/2017 – услуга осигурања имовине

(централизована набавка)

-Одлука о додели уговора

-Обавештење о закључењу уговора

11. Наручилац: Градска туристичка организација „Крагујевац“ – Јавна набавка добара број:1.1.5/17 – Рачунарска и сродна опрема

(централизована набавка)

-Одлука о додели уговора

-Обавештење о закљученом уговору

10. Наручилац: Градска туристичка организација“Крагујевац“-Јавна набавка услуга број ЈН 1.2.3/17 -услуга одржавања хигијене

(централизована набавка)

-Одлука о додели уговора

9. Наручилац: Градска туристичка организација „Крагујевац“ – Јавна набавка број ЈН 1.2.2/17- услуге – фиксни телефони

(централизована набавка)

8. Наручилац: Градска туристичка организација „Крагујевац“ – Јавна набавка број ЈН 1.1.1/17- добра, набавка горива

(централизована набавка)

Одлука о додели уговору

Обавештење о закљученом уговору

7.Наручилац: Градска туристичка организација“Крагујевац“-Јавна набавка услуга број ЈН 1.2.5/17 -услуга сервисирања штампача и рециклажа тонера

(централизована набавка)

Одлука о додели уговора

Обавштење о закључењу уговора

6.Наручилац: Градска туристичка организација“Крагујевац“-Јавна набавка услуга број ЈН 1.2.4/17 -услуга сервисирања рачунара

(централизована набавка)

Одлука о додели уговора

Обавштење о закључењу уговора

5.Наручилац: Градска туристичка организација“Крагујевац“-Јавна набавка добара број ЈН 1.1.6/17 -набавка гумa за путничкo возилo

(централизована набавка)

Одлука о додели уговора

Обавштење о закључењу уговора

4. Наручилац: Градска туристичка организација“Крагујевац“-Јавна набавка добара број ЈН 1.1.7/17 -набавка нових тонера

(централизована набавка)

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

3. Јавна набавка добара – ЈН бр.1.1.2/17 набавка канцеларијског материјала по партијама – II партија(централизована набавка)

Одлука о додели уговора за II партију, 2, 3

Обавештење о закљученом уговору

2. Јавна набавка добара – ЈН Бр.1.1.3/17 набавка електричне енергије I Партија

(централизована набавка)

– Одлука о додели уговора за прву партију за електричну енергију 1, 2

Обавештење о закључењу уговора

1.Јавна набавка ЈН 1.1.8/2017- Добра са пратећим услугама и радовима/мешовита набавка
Наручилац: Градска туристичка организација „Крагујевац“- јавна набавка ЈН 1.1.8/17- добра

са пратећим услугама и радовима на изградњи Авантура парка у Крагујевцу

– Одлука 1, 2, 3

1. Jавна набавка ЈН 1.1.3/16 -набавка електричне енергије (централизована набавка)

-Одлука
Обавештење

2. Jавна набавка ЈН 1.1.2/16- канцеларијски материјал по партијама (централизована набавка)

Одлука (1. партија)
Обавештење (1. партија)
Одлука (2. партија)
Обавештење (2. партија)
Одлука (3. партија)
Обавештење (3. партија)
Одлука (4. партија)
Обавештење (4. партија)
Одлука (5. партија)
Обавештење (5. партија)

3. Jавна набавка ЈН 1.1.1/16- гориво и мазива (централизована набавка)

-Одлука
Обавештење

4. Jавна набавка ЈН 1.2.4/16 – услуга одржавања хигијене (централизована набавка)

Одлука
Обавештење

5. Jавна набавка ЈН 1.2.2/16 – услуге фиксних телефона (централизована набавка)

Одлука
Обавештење

6. Јавна набавка број 1.2.5/16- набавка мале вредности услуга штампања пропагандног материјала

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Odluka o dodeli ugovora

Oбавештење о закључењу уговора

7. Јавна набавка ЈН 1.2.1/16 – услуга мобилне телефоније (централизована набавка)

– Одлука о додели уговора 1, 2

Обавштење о закључењу уговора