Градска туристичка организација „Крагујевац“

Основана је 2005. године, са основном делатношћу у функцији промоције града и представљања његове туристичке понуде. Под овим се подразумева организовање информативно–пропагандне делатности, израда проспеката, разгледница, затим промоција туристичке понуде града на манифестацијама у земљи и иностранству, сарадња са привредним субјектима града, као и другим туристичким организацијама у Србији и земљама окружења, организација и суорганизација и маркетиншка подршка туристичких, културних и спортских манифестација… У оквиру наше делатности, сваке године, на Дан Града 6. маја, када је Крагујевац проглашен првом престоницом у тек ослобођеној Србији, организујемо и Дечји ђурђевдански карневал.

  • +381 34 332172

  • info@gtokg.org.rs

Туристички информативни центар

Основан је 2005. године, са основном делатношћу у функцији промоције града и представљања његове туристичке понуде. Под овим се подразумева организовање информативно–пропагандне делатности, израда проспеката, разгледница, затим промоција туристичке понуде града на манифестацијама у земљи и иностранству, сарадња са привредним субјектима града, као и другим туристичким организацијама у Србији и земљама окружења, организација и суорганизација и маркетиншка подршка туристичких, културних и спортских манифестација…

  • +381 34 335302

  • tic@gtokg.org.rs