„Picasso Pizzeria & Caffe“

Булевар Краљице Марије 54 (Smallville) тел: +381 34 20 85 16

„Picasso Pizzeria & Caffe“

Булевар Краљице Марије 54 (Smallville)

тел: +381 34 20 85 16

Пицерија „Лазаро“

Улица Срете Младеновића 1
6 88 88

Пицерија „Лазаро“

Улица Срете Младеновића 1
тел: +381 34 36 88 88

Пицерија „Леоне“

Улица Карађорђева 27
тел: +381 34 33 32 73

Пицерија „Леоне“

Улица Карађорђева 27
тел: +381 34 33 32 73

Пицерија „Time“

Улица Даничићева 105 моб: +381 64 90 155 61 www.pizzatime.rs

Пицерија „Time“

Улица Даничићева 105

моб: +381 64 90 155 61

www.pizzatime.rs

Пицерија „Рим“

Улица Краља Александра I Карађорђевића 99 тел: +381 34 36 83 00

Пицерија „Рим“

Улица Краља Александра I Карађорђевића 99

тел: +381 34 36 83 00

Пицерија „Пепито”

Улица Краља Милана IV 44 тел: +381 34 31 00 92 моб: +381 63 77 00 108

Пицерија „Пепито”

Улица Краља Милана IV 44

тел: +381 34 31 00 92

моб: +381 63 77 00 108

Пицерија „Y”

Улица Даничићева тел: + 381 34 311 383

Пицерија „Y”

Улица Даничићева

тел: + 381 34 311 383

Пицерија „Зелени зуб”

Адреса: Кнеза Милоша 9 Тел: +381 34 356 356

Пицерија „Зелени зуб”

Адреса: Кнеза Милоша 9
Тел: +381 34 356 356

Пицерија „Оз”

Адреса: Даничићева 5 Тел: +381 66 33 78 33

Пицерија „Оз”

Адреса: Даничићева 5
Тел: +381 66 33 78 33

Пицерија „Аждаја”

Адреса: Војводе Путника 38 Моб: +381 66 376 376

Пицерија „Аждаја”

Адреса: Војводе Путника 38

Моб: +381 66 376 376

Пицерија „Мали Напуљ”

Адреса: Краља Александра I Карађорђевића 93 Тел: +381 65 57 48 050

Пицерија „Мали Напуљ”

Адреса: Краља Александра I Карађорђевића 93

Тел: +381 65 57 48 050

www.malinapulj.rs