Скупштина града
Трг Слободе 3
тел: +381 34 335 324
www.kragujevac.rs

ЈКП Шумадија
Индустријска 12, Крагујевац
тел: +381 34 335 482
www.jkpsumadija.rs

 – Сектор јавног транспорта путника
Улица Краља Петра I 22
тел: +381 34 337 954, 34 300 372

 – Сектор паркинга
Улица Лепенички булевар бб
тел: +381 34 200 386

 Паркинг сервис – Депо за одношење возила
тел: +381 34 338 309

 – Сектор Зеленила
Улица Светозара Марковића 109
тел: +381 34 370 035

 – Сектор чистоће
Улица Индустријска 12
тел: +381 34 33 54 82

 ЈКП Водовод и канализација „Крагујевац“ – диспечер
Улица Краља Александра I Карађорђевића 48
тел: +381 34 323 034
www.jkpvik-kg.rs

ЕД Електрошумадија „Крагујевац“ – диспечер
Улица Слободе 7
тел: +381 34 307 311
www.edcentar.com

Енергетика д.о.о. „Крагујевац“ – диспечер
Улица Косовска 4а
тел: +381 34 336 238
www.energetika-kragujevac.com

Радио Телевизија Крагујевац
Улица Бранка Радичевића 9
тел: +381 34 200360
тел: +381 34 200362
www.rtk.co.rs

Установе културе

Народни музеј „Крагујевац”
Улица Вука Караџића 1
тел: +381 34 333 302
www.muzej.org.rs

Спомен парк „Крагујевачки октобар“
Улица Десанкин Венац бб
тел: +381 33 56 07
www.spomenpark.rs

Завод за заштиту споменика културе
Улица Крагујевачког октобра 184
тел: +381 34 335 595
www.kulturnonasledje.com

Историјски архив Шумадије
Улица Крагујевачког октобра 13
тел: +381 34 336 251
www.istorijskiarhivsumadije.com

Књажевско српски театар
Улица Даничићева 3
тел: +381 34 335 823
www.joakimvujic.com

Позориште за децу
Трг Слободе 1
тел: +381 34 333 518
www.pozoristezadecu.com

Народна библиотека „Вук Караџић“ Крагујевац
Улица др Зорана Ђинђића 10
тел: +381 34 208 874
www.nbkg.rs

Универзитетска библиотека
Улица Слободе бб
тел: + 381 34 30 02 99
тел: +381 34 37 02 99
www.ub.kg.ac.rs

Студентски културни центар „Крагујевац“
Улица Радоја Домановића 12
тел: +381 34 33 61 22
www.skckg.com

Дом омладине „Крагујевац“
Улица Бранка Радичевића 1
тел: +381 34 302 427
www.domomladine.com

Музички центар
Улица Николе Пашића 6/3
тел: +381 34 334 264
www.muzickicentar.rs

Установа културе Кораци
Улица Саве Ковачевића 5
тел: +381 34 300 160
www.ustanovakoracikg.rs

Центар за неговање традиционалне културе „Абрашевић“
Улица Јована Ристића 15
тел: +381 34 331 674