Народна библиотека “Вук Караџић”

Основана је 1866. године, а пре библиотеке у Крагујевцу је радило једно од најстаријих читалишта у Србији, формирано 1846. године, по угледу на београдско. Иницијатива Јанка Шафарика предочена је кнезу Михаилу Обреновићу и он је потписао Указ о оснивању Јавне библиотеке 14. јуна 1866. године. Од оснивања до данас, Библиотека је у зависности од периода и положаја библиотекарства у Србији прошла кроз различите фазе развоја. Крајем XX века Народна библиотека је располагала фондом од 271.610 публикација. Такође, ова установа организује велики број културно – образовних манифестација и сарађује са институцијама културе из бројних градова и општина Србије и иностранства. Тренутно има преко 300.000 публикација.

Улица др Зорана Ђинђића 10
+381 34 30 01 60
www.nbkg.rs

Универзитетска библиотека

Одлуку о оснивању Универзитетске библиотеке донела је Скупштина Универзитета у Крагујевцу 6. маја 1977. године. Универзитетска библиотека је смештена у оквиру Универзитетског комплекса. Активан књижни фонд Библиотеке броји око 100.000 књига домаћих и страних аутора, 2.500 примерака докторских дисертација и магистарских теза одбрањених на факултетима Универзитета у Крагујевцу, као и 450 наслова домаћих и 150 наслова страних часописа. Посебно су значајне реферална збирка домаће и стране приручне литературе, као и више вредних легата значајних институција нашег града и истакнутих личности овог краја.

Улица др Зорана Ђинђића 10
+381 34 30 01 60
www.ub.kg.ac.rs