Клиничко болнички центар
Улица Змај Јовина 30
тел: +381 34 50 50 50

Завод за хитну медицинску помоћ
Улица Змај Јовина 32
тел: +381 34 637 00 90

Дечји диспанзер
Улица Змај Јовина бб
тел: +381 34 37 01 32

Дом здравља
Улица Краља Милутина 1
тел: +381 34 32 30 52

Завод за стоматологију
Улица Змај Јовина 32
тел: +381 34 36 65 30

Аутобуска станица
Улица Шумадијска бб
тел: +381 34 35 46 59
35 46 60

Железничка станица
Улица Шумадијска бб
тел: +381 34 36 68 27

Ауто-мото савез Србије Крагујевац
Улица Млавска 1
тел: +381 34 11 19 87

ПТТ Пост Експрес
тел: +381 34 504 040

 

Служба хитне помоћи
Улица Змај Јовина 30
тел: 194

Ватрогасна служба
Улица Милоја Павловића 8
тел: 193
тел: +381 34 33 50 13

Полиција
Трг слободе 3
тел: 192

Телеграм
тел: 1961

Бројеви претплатника
тел: 11811

Пријава сметњи
тел: 977

Кориснички сервис
тел: 9813

City Експрес
Вишка 6
тел: +381 34 351 429

DHL експрес
Улица Краљевачког батаљона 168
тел: +381 34 501 411

Адвокатска комора
Улица Карађорђева 17
тел: +381 33 34 83

Комунална полиција
Улица Бранка Радичевића 9
тел: +381 34 33 53 43
моб: +381 060 234 0115