ЈКП „Шумадија“ – Сектор јавног транспорта путника

  • +381 34 33 79 54, 30 03 71 (кориснички сервис), 30 03 72 (диспечерска служба)

  • Улица Краља Петра I 17

  • www.jkpsumadija.rs

За превоз путника у Крагујевцу задужено је Јавно комунално предузеће „Шумадија“ (Сектор јавног транспорта путника)

Градски превоз обавља се на 22 линије у градском и 14 линија у приградском саобраћају аутобусима предузећа „Вуловић транспорт“ и „Арива“.