Музеј “Стара ливница”

Музеј Стара ливница је смештен у објекту некадашње Тополивнице из 1882. године. То је најстарији сачувани део војне фабрике и Војно – занатлијске школе, прве те врсте у кнежевини Србији. Основан је 1953. године. Музеј се налази у саставу фабрике Застава оружје. Зграда је историјски споменик и под заштитом је државе као културно добро. Поседује збирке оружја и опреме, машина и алата, архивске грађе, фотографија, ликовних предмета и збирку ордења, печата, пехара и медаља, укупно око 5.800 предмета.
Стална поставка музеја прати историјат крагујевачке војне фабрике, од њеног оснивања 1853. године до 1973. године, као и изложбу модернијег наоружања. Музеј поседује значајне раритете као што су чувена пушка Маусер – Миловановић М 1880 (тзв. Кокинка), затим њена побољшана верзија из 1907. године са магацином од 5 метака – Маусер – Миловановић – Ђурић итд. Ту су и ретки примерци овде преправљаних пушака стране производње. Изложено је и трофејно оруђе из Првог и Другог светског рата, затим фото и архивски материјал који хронолошки прати историју фабрике, али који задире и у причу о граду. Приказани су и цивилни производи фабрике, производи војне опреме, програми Седларнице, Инструментарнице… Приказан је производни програм војне фабрике између два светска рата, а после Другог светског рата производња се наставља и окреће програму артиљеријског оруђа и оружја. Поставка обухвата и програм ловачког и спортског оружја чији су примерци изложени у музеју.

Косовска 4
+381 34 33 77 86
www.muzej-topolivnica.rs
радно време: од 8 – 15 сати само радним данима
Улаз је слободан.