„Путовања и кретања још из античких времена мотивисана су културим елементима. Касније, када је туризам добио своје место и када су се

путовања називала туристичким, дошло је и до развоја његовог основног изворног облика какав је културни туризам. Осим што спаја културу и

туризам као нераскидиве везе, културни туризам јесте и основни чувар идентитета“, истакла је, између осталог Доцент др Данијела Пантовић, са Факултет за хотелијерство и туризам из Врњачке Бање, на радионици одржаној у оквиру 13. Међународног сајма туризма и сеоског туризма у Крагујевцу.

Сви присутни су се, током дискусије која је уследила после предавања, сложили да интересовање за културни туризам расте, као и да је подстакнуто промоцијом културног наслеђа, али и порастом међународних и домаћих путовања. Све више туриста жели да научи, открије, доживи и конзумира материјалне и нематеријалне културне атракције и производе у туристичкој дестинацији. Такође, културни туризам стимулише развој привредних делатности на дестинацији и помаже очувању културне баштине.

На интерактивној радионици Пантовић је говорила о појму и атракцијама културног туризма, односу локалног становништва према културним туристима и њиховом профилисању. Учесници су истакли да је неопходно обезбедити неопходне предуслове за развој културног туризма, попут изградње одговарајуће инфраструктуре, али и успостављања адекватне сарадње између запослених у туристичким организацијама и институцијама културе.

Део предавања био је фокусиран и на пројекат који је добио награду најбољег пројекта у области младих истраживача, под називом “Врњачке виле као чувари културног наслеђа”. Представљање овог пројекта подстакло је учеснике радионице из свих делова Србије да говоре о атрактивним локалитетима на дестинацијама које промовишу, представе примере добре праксе, али и да укажу на потешкоће са којима се суочавају.

Текст: Снежана Милисављевић
Фотографија: Јован Живановић