Крагујевац је у 2021. години посетило за 102% више гостију у односу на 2020. годину. Домаћих гостију је било за 100% више, а страних за 109% више, у односу на претходну годину.

Према подацима Централног информационог система у области угоститељства и туризма (e-turista), укупан број долазака у 2021. години износио је 37.526. Број долазакa домаћих гостију износио је 28.102 и представља 74,9% од укупног броја долазака. Иностраних гостију је било 9.424, што представља 25,1% од укупног броја посетилаца.

Број ноћења бележи још већи пораст. У 2021. години остварено је укупно 137.199 ноћења, што представља раст од 175% у односу на 2020. годину. Домаћи гости су остварили 84.824 ноћења, односно 120% више у односу на 2020. годину, док су страни гости остварили 52.375 ноћења, односно 467% више у односу на 2020. годину.

По основу наплате боравишне таксе приходовано је 7.149.569 РСД од правних лица, док је од физичких лица, која боравишну таксу плаћају паушално, наплаћено 518.863,76 РСД. То даје укупан износ од 7.668.432,76 РСД, што представља раст од 67,5% у односу на износ наплаћене боравишне таксе у 2020. години.

Светски савет за путовања и туризам (WTTC), који представља глобални приватни сектор путовања и туризма, открио је да су резервације за путовања унутар Европе током ускршњег периода порасле за више од 250%, док је летњих резервација тренутно 80% изнад нивоа из 2021. Имајући у виду да земље широм континента настављају да ублажавају ограничења путовања, ране индикације показују да опоравак добија на замаху и да би се могао приближити нивоима из 2019. док се приближавамо лету.

Приредио: ГТО „Крагујевац“
Фото: Лаки Лазаревић