Установа културе „Кораци“ расписала је Јавни конкурс за избор дела из области издаваштва за 2022. годину. Текст Конкурса објављен је на сајту Установе и сајту „Култура Крагујевац“ 27.1.2022. године. Конкурс је отворен до 28.2.2022. године.

Све детаљне информације могу се наћи на:  https://ustanovakoracikg.rs/konkursi/