За првих шест месеци ове године Крагујевац је посетило 11.906 гостију, што је за 30% више у односу на исти период 2020. године, док је остварено 36.188 ноћења, што је пораст за 80% у односу на прошлу годину.

Домаћи гости чинили су 80% (9.561), док је учешће страних гостију било 20% (2.345). У односу на исти период прошле године, броја домаћих туриста је порастао за 57%, док је број страних туриста смањен за 23%.Што се тиче ноћења, домаћи туристи су остварили 28.488 ноћења (79%), а страни 7.700 (21%). Број ноћења домаћих туриста је порастао за 105%, али је и број ноћења страних туриста порастао за 22%.

Треба нагласити да је на нивоу целе Србије у јуну 2021. године, у односу на јун 2020. године, број долазака туриста већи за 48%, а број ноћења већи за 39%. У Крагујевцу је број долазака у јуну ове године био за 150% већи у односу на прошлу, док је број ноћења порастао за 178%. До оваквог пораста је дошло пре свега захваљујући Арсенал фесту, који је био први музички фестивал одржан у овом делу Европе после паузе проузроковане пандемијом.

Аутор: ГТО „Крагујевац“

Фото: Јован Живановић