Центар за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Крагујевцу, у оквиру програма Сусрети са ствараоцима, организује трибину са академиком Гораном Петровићем. Трибина ће бити одржана у Универзитетској галерији у Крагујевцу, сутра, у петак 28. маја 2021. у 13 часова

Присуство ће бити омогућено ограниченом броју лица, у складу са капацитетом сале, епидемиолошким препорукама и ограничењима. Модератор је др Часлав Николић, професор српске књижевности на Филолошко-уметничком факултету.

По речима модератора трибине, проф. др Часлава Николића, књиге Горана Петровића као што су Атлас описан небомОпсада цркве Светог СпасаСитничарница „Код срећне руке”, БлижњиРазлике, Испод таванице која се љуспа  и друге, представљају узорит израз савремене српске књижевности. Петровићеву прозу могуће је сагледати унутар рама поетике постмодернизма, у којем се остварују њени поступци разумевања историје, културе, дискурса, идеологије, моћи, субјекта или њене перспективе поетичког саморазумевања. Петровићева литература, међутим, представља још обухватнију библиотеку: она успоставља импресивну сферу имагинације, у којој временски, просторно и језички расути трагови српског културног, књижевног и историјског бића поново проговарају.

Припремила: Снежана Милисављевић
Плакат: Универзитет у Крагујевцу