У уторак, 24. априла, у 19 часова у Галерији Студентског културног центра Крагујевац биће отворена „Изложба + −“  (као базни принцип хомогеног у нехомогеном) радова Дарије Драгојловић.

Концепт ове серије радова сачињен је од личног преиспитивања принципа по ком настају универзални обрасци који се у различитим доменима појављају у човековом обитавању. Од реалних савремених питања са којима се суочавамо, и које се тичу поља колективног (попут друштвених норми, политичких и медијских блокада, еколошке (не)свести,  конзумеризма, извесне клаустрофобије у градским срединама) па до поља индивидуалног, у виду апстрактних, духовних поимања, које се тичу наших страхова, сећања, личних померања или постављања граница, као и тежине успостављања равнотеже која нам је задата у колаборацији Човек — животна средина.

Хомогеност је уједно и монолитна, компактна представа која интерагује са хаотичном средином, стварајући заједно одређену равнотежу (нехомогени збир). Али основни, есенцијални баланс, који чини хомогено стабилним, и који тежи ка утопистичком нивоу, свела бих на два општа симбола – плус и минус. Тиме, као савршен однос, базу Хомогеног (у нехомогеном) представљам кроз + − принцип. Овај принцип се може тумачити и као дат есенцијални и почетни систем функционалности живота у датој средини. Плус – минус релација је свакако универзални симбол за мноштво појава (сабирање–одузимање, близу–далеко, топло–хладно, позитивно–негативно итд.) За појашњење свог рада, узимам Топло – Хладно однос као водећи. Са нагласком на његов значај, али и непостојања живота без њега.  Топло – Хладно је однос који константно варира, манифестује се претежно видљвим разликама, директно осећајући последицу те динамике на кожи, док неравнотежа овог принципа доводи пак до неминовне катастрофе, односно потпуног обрта. Топло – хладно однос је константна променљивост, која бежи и враћа се, док на средишњој вредности је најфункционалнији, одн. најпродуктивнији.

„Визуелни идентитет својих радова свесно поистовећујем са графичким појашњењима, знацима или графиконима шематских приказа разних појава и стања (нпр. црвена и плава као параметер топло–хладног, густина линије као симболичка представа проходности – непроходности), са јасним алудирањем на знаковни одн. математички језик у представљању одредјене реалности или субјективног осећаја“, каже ауторка.

Дарија Драгојловић, рођена у Краљеву, 6. августа 1996. године. Тренутно је на завршној години мастер студија на Академији  уметности у Новом Саду, департман ликовних уметности, смер – сликарство, у класи професора Видоја Туцовића.  Завршила је основне студије на Филолошко-уметничком факултету као дипломирани примењени уметник, на одсеку зидно сликарство, у класи професора Горана Ракића. Досад је реализовала две самосталне изложбе, док је учествовала на више групних. У свом раду се изражава у пољу цртежа, слике и инсталације. Од ове године је једна од уредника ликовног програма галерије Шок Задруга.

Припремила: Снежана Милисављевић
Плакат СКЦ Крагујевац