Хотел  Industrial 1853 је први хотел у Крагујевцу који је добио сертификат  „Чисто и сигурно“/„Clean & Safe “.

У вези са актуелном кризом COVID –19, ХОРЕС је међу првима у Европи креирао печат „Чисто & сигурно“/„Clean & Safe “,  по угледу на националне европске асоцијације чланице HOTREC-а. Идеја је да се створи препознатљива ознака за хотелске објекте, која би потенцијалним гостима била гаранција да је објекат или садржај у њему адекватно припремљен за сузбијане вируса.

ХОРЕС-ов програм сертификовања хотелских и других угоститељских објеката дефинише и саветује обиман низ мера које треба предузети у вези са смештајем домаћих и страних гостију. „Clean & Safe“ („Чисто и сигурно“)програм је креиран уз институционалну подршку Министарства трговине, туризма и телекомуникације Републике Србије и Националне Туристичке организације Србије. Друштвено одговорна компанија „Coca cola“ партнер је ХОРЕС-а у спровођењу овог пројекта.

Протоколом се осигурава потребна хигијена и здравствена заштита гостију и запослених у хотелима и ресторанима, чиме се избегавају ризици од заразе, осигуравају се правила за сигурно обављање хотелско-угоститељске делатности.

Обавеза и одговорност власника угоститељских објеката је да мере континуирано прилагођавају препорукама и захтевима Владе Републике Србије, Министарства здравља, Института за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут“ и локалних самоуправа.

Припремила: Емина Драмлић