Укупан број долазака остварених у 2020. години био је 18.494, што представља 34,6% у односу на 2019. годину када смо имали 53.526 посетилаца; домаћих гостију је било 13.990 (46,6% у поређењу са 2019), а страних 4.504 (19,1% у односу на 2019).

Укупан број ноћења остварених у 2020. години био је 49.776, што представља 46,4 % у односу на 2019. годину када смо имали 107.209 ноћења; број ноћења који су остварили домаћи туристи био је 38.576 (64,7% у поређењу са 2019), док су страни гости остварили 11.200 ноћења (23,5% у односу на 2019).

Наплаћени износ боравишне тaксе је на нивоу од око 51% у односу на 2019. годину.

Очекивано је да статистика на годишњем нивоу показује значајан пад броја долазака и остварених ноћења у нашем граду. У том смислу делимо судбину свих других већих градова који су у години за нама остали без великог броја манифестација, фестивала, сајмова, конгреса, спортских дешавања, свега онога што у највећој мери привлачи посетиоце. Ипак, статистика броја остварених ноћења домаћиих туриста показује да смо од септембра почели да бележимо резултате који су бољи у односу на 2019. годину. Јако радује чињеница да смо у септембру остварили раст од 5,1% ноћења домаћих туриста у односу на 2019. годину, док су подаци из октобра и децембра показали раст од 18,4%, односно 13,5%. Евидентно мањи број туриста је у овим месецима остварио већи број ноћења што нам говори да се дужина боравка посетилаца у нашем граду повећала.

ГТО “Крагујевац” је активно промовисала туристичке производе нашег града и околине на националним и локалним телевизијама земље и региона, друштвеним мрежама, туристичким емисијама и часописима, те би нас свакако радовала чињеница ако је бар део оствареног туристичког промета резултат нашег рада.

Приредио: Бојан Павловић

Фото: Зоран Лазаревић Лаки