Ambulance

Address: Zmaj Jovina 30

Phone: 194

Fire department

Address: Miloja Pavlovića 8

Phone: 193

Phone: +381 34 33 50 13

Police

Address: Trg slobode 3

Phone: 192

Telegram

Phone: 1961

Brojevi pretplatnika

Phone: 11811

Prijava smetnji

Phone: 977

User service

Phone: 9813

Hospital central

Address: Zmaj Jovina 30

Phone: +381 34 50 50 50

Institute of medical emergency

Address: Zmaj Jovina 32

Phone: +381 34 637 00 90

Childrens hospital

Address: Zmaj Jovina bb

Phone: +381 34 37 01 32

Hospital

Address: Kralja Milutina 1

Phone: +381 34 32 30 52

Institute of dentistry

Address: Zmaj Jovina 32

Phone: +381 34 36 65 30

Bus station

Address: Šumadijska bb

Phone: +381 34 35 46 59

35 46 60

Rail station

Address: Šumadijska bb

Phone: +381 34 36 68 27

Automobile Association of Serbia, Kragujevac

Address: Svetozara Markovića 6

Phone: +381 34 33 26 00

Automobile Association of Kragujevca

Address: Svetozara Markovića 6

Phone: +381 34 33 59 68

PTT Post Express

Phone: +381 34 504 040

City Express

Address: Viška 6

Phone: +381 34 351 429

DHL express

Yield doo

Address: Kraljevačkog bataljona 168

Dragobraća, 34231

Phone: +381 34 501 411

Bar Association of Kragujevac

Address: Karađorđeva 17

Phone: +381 33 34 83

Communal police

Address: Branka Radičevića 11

Phone: +381 34 50 61 17

Mobil Phone: +381 60 234