Архитектонски развој Србије током 19. и раног 20. века обухватао је примену различитих стилова, од оријенталног, преко вернакуларне архитектуре, до неокласицизма, сецесије и модерне. Испитивање нових принципа градоградње и архитектуре, као и увођење нових архитектонских израза, уочљиво је у некадашњој престоници – Крагујевцу.

Комплетан текст прочитајте на веб-сајту DaiBau магазина. https://www.daibau.rs/clanak/758/arhitektura_prestonice_knezevine_srbije_kragujevac